Back to Age of Empires Heaven Welcome to The Granary (Download Central)
Welcome
Downloads Home
Review Guidelines
Main site
Forums
Code of Conduct
Search

Advanced Search
Mods
Home
New Releases
New Reviews
New Comments
Top-Rated

Submit File
Browse Categories
New Files

Downloads Home » Mods » Vietnamese language

Download File Post Review Post Comment

Vietnamese language

Author File Description
ntn634 EN:
----------------------------------------------------
Vietnamese language for Age of Empires:
This Vietnameseization is ILLEGAL, only internal circulation.

→ If you have original game Age of Empires: use only file language.dll
→ If you have original game Age of Empires: Rise of Rome: use files language.dll and languagex.dll
→ If you have Age of Empires: Rise of Rome + UPatch HD: use all three files language.dll, languagex.dll and language_up.dll

Installation Instructions:

1. Make backup of these files: if you want, backup original files (English).
2. Install all the fonts (.ttf files in Font folder)
3. Copy and paste language files (.dll files in DLL files folder) to folder where is game Age of Empires. Replace original .dll files with new .dll files
4. Check, that files are in right position
5. Enjoy!

Caution:

- For AoE RoR with UPatch: Do not change language in HD Launcher → Settings. When you change language in Settings (not English), you no longer have Vietnamese language.
- File Checking in HD Launcher might be Failed. It is because modified .dll . Give up on solving this problem.
- Mods (including lang-mod.dll) may affect the Vietnamese language of the game.

To type accented Vietnamese in the game, please convert UniKey's character set to TCVN3 (ABC)

Even though fonts have been installed, some characters may still be corrupted.

If you find mistake in translation (except Help (in-game, right lower corner), or problem with running the game, or other problems, write comments.

I'm sorry for my bad English.

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

VI:
----------------------------------------------------
Ngôn ngữ Tiếng Việt cho Đế Chế (Age of Empires)
Việc Việt hoá này là BẤT HỢP PHÁP, chỉ lưu hành nội bộ

*Tôi biết đã có nhiều bản Việt hoá khác (nổi bật là của Bé_Còi_SCN), và thậm chí game thủ Việt Nam vẫn quen dùng bản Tiếng Anh nhưng Bản Việt hoá này của CBMM hứa hẹn là một bản Việt hoá, chính xác, chi tiết, dễ hiểu nhất (Mặc dù nghĩa của nhiều từ đã bị thay đổi, nhưng sẽ dễ hiểu hơn với game thủ Việt).

→ Nếu bạn có trò chơi gốc Age of Empires (Đế chế đỏ): chỉ sử dụng tệp language.dll
→ Nếu bạn có trò chơi gốc Age of Empires: Rise of Rome (Đế chế xanh): sử dụng tập tin language.dll và languagex.dll
→ Nếu bạn có Age of Empires: Rise of Rome + UPatch HD: sử dụng cả ba tệp language.dll, languagex.dll và language_up.dll

Hướng dẫn cài đặt:

1. Tạo bản sao lưu của các tệp ngôn ngữ gốc (Tiếng Anh): Nếu bạn muốn chơi lại bằng Tiếng Anh :)
2. Cài đặt tất cả các phông chữ (tệp .ttf trong thư mục Font)
3. Sao chép và dán các tệp ngôn ngữ (tệp .dll trong thư mục DLL files) vào thư mục chứa game Age of Empires. Nhớ là thay thế các tập tin gốc bằng các tập tin mới nhé :)
4. Kiểm tra xem các tập tin có ở đúng vị trí không
5. Thưởng thức!

Chú ý:

- Đối với AoE RoR có cài UPatch: Không thay đổi ngôn ngữ trong HD Launcher → Settings. Khi bạn thay đổi ngôn ngữ trong Settings (không phải Tiếng Anh), bạn sẽ không thể chơi bản Tiếng Việt, hãy giữ nguyên tuỳ chọn là Tiếng Anh.
- File checking trong HD Launcher có thể Failed. Đó là bởi vì đã sửa đổi. Hãy từ bỏ việc giải quyết vấn đề này.
- Chơi các bản Mod (bao gồm lang-mod.dll) có thể sẽ ảnh hưởng đến ngôn ngữ Tiếng Việt của game.

Để gõ Tiếng Việt có dấu trong game, vui lòng chuyển bảng mã của UniKey thành TCVN3 (ABC)

Mặc dù phông chữ đã được cài đặt, một số ký tự vẫn có thể bị lỗi (ế, ề, ị,...)

Nếu bạn thấy có lỗi trong dịch thuật (ngoại trừ Trợ giúp của game) hoặc vấn đề với việc chạy trò chơi hoặc các vấn đề khác, hãy viết bình luận.

Mong các anh em game thủ Việt ủng hộ (Có lẽ là hơn khó :) Tôi sẽ up lên các Cộng đồng AoE Việt Nam sau :)

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Thanks!
Cảm ơn rất nhiều!
AuthorComments & Reviews   ( All | Comments Only | Reviews Only )
mrkulti đã làm theo bạn chỉ dẫn nhưng vẫn tiếng anh -_-
ntn634
File Author
@mrkulti thân mến,
Tôi đã update lại rồi nhé. Chỉ cần tải về, giải nén và làm các bước trên là được.
Bác có thể nói rõ hơn để tôi trợ giúp?
Tôi không có ý định upload cả file chứa game vì còn vướng cả việc dùng UPatch nữa.
Cảm ơn bác góp ý :)

EN:
Dear @mrkulti,
I have updated it already. Just download, extract and do the above steps.
Could you please explain more?
I have no intention of uploading the game file, because of UPatch's installation problems.
Thank you for your suggestions :)

[Edited on 02/27/20 @ 07:29 AM]

Fruktfisk
Staff
KEEP YOUR COMMENTS IN ENGLISH OR INCLUDE A TRANSLATION

/Mod
ntn634
File Author
@Fruktfisk
I'm sorry :( I will keep comments in English or include a translation.
Fruktfisk
Staff
Yeah no problem, sorry for text-screaming at you but I wanted my comment to be visible.

Post Review Post Comment

HGDL v0.8.0

Login
Forum Username:


Password:
Create a new account
Forgot password?
Statistics
Downloads:88
Favorites: [Who?]1
Size:385.97 KB
Added:02/03/20
Updated:02/13/20